Student Info & Guide

Pemilihan Program Pra-Universiti yang Betul: CIMP

by StudyMalaysia.com on January 18, 2018 | Top Stories

Pemilihan Program Pra-Universiti yang Betul: CIMP - StudyMalaysia.com

Sekiranya anda mempunyai kelayakan SPM dan anda merancang untuk mengikuti ijazah sarjana muda, anda mungkin memerlukan kelayakan pra-U untuk mendapatkan kemasukan ke universiti atau kolej. Jadi, program pra-U yang manakah patut anda pilih?


Program Matrikulasi Antarabangsa Kanada (CIMP)

CIMP adalah tahun akhir program sekolah menengah di Ontario, Kanada. Ia telah menjadi program matrikulasi Kanada terbesar di dunia dan direka berdasarkan garis panduan dan piawaian Kementerian Pendidikan dan Latihan Wilayah Ontario. Pelajar akan memperoleh Diploma Sekolah Menengah Ontario (OSSD) setelah program selesai.

Pelajar mengambil sejumlah enam mata pelajaran yang merangkumi satu mata pelajaran bahasa Inggeris, iaitu ENG4E atau ENG4U. Pilihan subjek termasuk Pengajian Perniagaan (Prinsip Perakaunan Kewangan, Asas Perniagaan Antarabangsa, Kepimpinan Perniagaan: Asas Pengurusan); Pengajian Komputer (Teknologi Komunikasi); Matematik (Matematik Pengurusan Data, Fungsi Lanjutan, Kalkulus dan Vektor); Sains (Biologi, Kimia, Fizik); dan Sains Sosial (Isu Dunia: Analisis Geografi, Sejarah Dunia: Barat dan Dunia, Individu dan Keluarga dalam Masyarakat yang Pelbagai, Cabaran dan Perubahan dalam Masyarakat, Menganalisis Isu Ekonomi Semasa).

Ini boleh menjadi kursus untuk anda jika anda lebih suka penilaian berterusan dan konsisten. Anda juga akan mempunyai peluang untuk mengambil lebih banyak tanggungjawab untuk proses pembelajaran anda sendiri, memilih bidang yang anda ingin ikut serta dalam khidmat masyarakat selama 10 jam. Anda akan mempunyai banyak peluang untuk perbincangan dan perbahasan; kehadiran anda di dalam kelas adalah penting untuk dinilai secara berterusan.

Kelebihan:

  • CIMP boleh disiapkan dalam tempoh 12 bulan atau kurang.
  • Selain Kanada, kelayakan diterima secara global - pelajar yang telah memperoleh OSSD di Malaysia telah melanjutkan pelajaran ke Australia, Perancis, Jerman, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Jordan, Korea, New Zealand, Pakistan, Rusia, Singapura, Sweden, Belanda, UK, dan Amerika Syarikat.

Di mana anda boleh mengkaji CIMP?


Pelajar biasanya mengambil tiga hingga empat mata pelajaran. Berikut adalah contoh subjek yang ditawarkan di Malaysia:

Mata pelajaran sains Biologi, Kimia, Fizik
Matematik Matematik, Matematik Tambahan
Kemanusian Perakaunan, Sains Komputer, Psikologi, Perundangan, Ekonomi, Kesusasteraan dalam bahasa Inggeris, Pengajian Perniagaan, Perspektif Global & Penyelidikan, Kemahiran Pemikiran (di peringkat AS sahaja)

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program pra-universiti?


Looking for the English Version?


Source:

You May Also Be Interested In...