StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Logo

Bachelor of Applied Science (Livestock Science) (Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN


STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

 

DAN


MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

STPM Aliran Sains

 

Mendapat minimum PNGK 2.00

 

dan

 

Mendapat minimum Gred C pada peringkat STPM dalam mana-mana SATU (1) daripada mata pelajaran berikut:

  •        Biology
  •        Physics
  •        Chemistry
  •        Mathematics (M)
  •        Mathematics (T);

 

dan

 

Mendapat minimum Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会