StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Logo

Diploma in Information Technology

Offered by: Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
Exam BodyInternal Diploma, Malaysia
Course Duration4 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees300 - 400*/sem
Fees (International Student)1400/Sem
FacultyFaculty of Informatics and Computing
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyDiploma Level
Field of StudyComputing & IT
Stream RequirementsArts/Science Stream
Additional NotesUPU Code (for reference): AT31
Curriculum

The total number of credit hours - 93 hours.

SHORT SEMESTER
Course Code
Course
Kredit Hours
UIK1012 Kenegaraan dan Kemasyarakatan 2
UIU1012/UIM1012 Aqidah dan Akhlak (Islam) / Moral dan Etika I (Bukan Islam) 2
UIU1022/UIM1022 Fiqh Ibadat (Islam) / Perbandingan Agama I (Bukan Islam) 2
UBI1012 English I 2
******* Kokurikulum 3
  Total 11
 
SEMESTER  I
Course Code
Course
Kredit Hours
TAF1013 Algebra dan Kebarangkalian 3
TKF1013 Aplikasi Teknologi Maklumat 3
TKF1023 Pengaturcaraan Awalan 3
TKF1063 Sistem Pengurusan Pangkalan Data 3
TMF1013 Pengarangan Web 3
TKS1143 Organisasi dan Senibina Komputer 3
  Total 18
 
SEMESTER  II
Course Code
Course
Kredit Hours
TAF1023 Kalkulus  3
SKK1053 Asas Metodologi Penyelidikan 3
TKF1033 Pengaturcaraan Lanjutan 3
TKF2083 Pengaturcaraan Web 3
TKF2122 Penyelenggaraan Komputer 2
TKF2113 Komputer, Etika & Sosial 3
TKF2093 Komunikasi Data 3
  Total 20
 
SHORT SEMESTER
Course Code
Course
Kredit Hours
UMW1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan 2
UBX1012 Bahasa Asing 2
UIQ1010/UIP1010 Tajwid Al-Quran (Islam) / Etiket Sosial dan Penampilan Diri (Bukan Islam) Audit
UBI1022 English II 2
  Total 6
 
 
SEMESTER  III
Course Code
Course
Kredit Hours
TAF1033 Matematik Diskret 3
TKF1043 Struktur Data 3
TKF2102 Bengkel Komunikasi Data 1 2
TKF1053 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek 3
TKS1183 Pengaturcaraan Pangkalan Data 3
TKS2193 Pengurusan Projek Perisian 3
TKS1153 Analisis dan Rekabentuk Sistem 3
  Total 20
 
SEMESTER  IV
Course Code
Course
Kredit Hours
TKS2183 Pengurusan Sistem Maklumat 3
TKF2133 Projek 3
T****** Pilihan I 3
T****** Pilihan II 3
TKF2073 Interaksi Mesin-Manusia 3
TKS2173 Projek Perisian Berkumpulan 3
  Total 18
Entry Requirements

SYARAT AM UNIVERSITI

Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan LULUS dalam mata pelajaranSEJARAH (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

 

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab

DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam matapelajaran Matematik

DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas

DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred D) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会