StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Logo

Diploma in Islamic Studies with Information Technology

Offered by: Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
Exam BodyInternal Diploma, Malaysia
Course Duration4 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees300 - 400*/sem
FacultyFaculty of Islamic Contemporary Studies
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyDiploma Level
Field of StudyHumanities
Stream RequirementsArts/Science Stream
Additional NotesUPU Code (for reference): AT10
Curriculum

Semester Pertama (Semester Pendek) ( 11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

UBI 1012

English I

2

3

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UIU 1022

Fiqh Ibadat

2

5

KK*****

Kursus Ko Kurikulum

3

         

Semester Kedua (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

6

IUF 1042

Mantiq

2

7

IBF 1092

al-Qawaid al- Arabiyyah

2

8

IBF 1102

al-Qira’ah

2

9

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

Semester Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

2

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

3

IQF 1022

Hadith

2

4

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

5

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

6

IQF 1072

Tafsir

2

7

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

8

IBF 1132

al-Kitabah Wa al-Ta’bir

2

9

IBF 2052

Balaghah

2

10

*** ****

Kursus Elektif

2

Semester Keempat (Semester Pendek) (6 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

2

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

3

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

2

4

UBI 1022

English II

2

Semester Kelima ( 20 Kredit )

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

2

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

3

IIS 1013

Etika Pemberitaan dan  Media  Massa  Islam

3

4

TMF 1013

Pengarangan Web

3

5

TKF 1023

Pengaturcaraan Awalan

3

6

TAF 1033

Matematik Diskret

3

7

TKF 1063

Sistem Pengurusan Pangkalan Data

3

Semester Keenam (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IIS 1023

Pengurusan Teknologi Maklumat Islam

3

2

TKF 1033

Pengaturcaraan Lanjutan

3

3

TKS 1153

Analisis dan Rekabentuk Sistem

3

4

TKF 2083

Pengaturcaraan Web

3

5

TMS 2083

Pengarangan Multimedia

3

6

TKS 2173

Projek Perisian Berkumpulan

3

Entry Requirements

SPM with at least 5 credits or its equiv.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会