StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Scholarships

Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti (BKPKK)

Sponsored by: Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
DeadlineOngoing
Organisation TypeGovernment Agencies
Fund TypeEducation Funds
Study Local or Abroad?Local

 

1. APAKAH SYARAT-SYARAT DAN KRITERIA UNTUK MELAYAKKAN PELAJAR MENDAPAT BANTUAN KEWANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI?

Syarat-syarat dan kriteria yang melayakkan pelajar mendapat BKPKK ialah: 

  •  

Pemohon hendaklah warganegara Malaysia; 

  •   

BKPKK diberikan hanya kepada pelajar Kolej Komuniti peringkat sijil jangka panjang sahaja iaitu yang melibatkan pengajian sekurang-kurangnya 4 semester (peringkat sijil); 

  •  

Pelajar yang layak diberikan BKPKK adalah pelajar yang mempunyai ibubapa/penjaga sah yang berpendapatan kasar bulanan ibubapa sebanyak RM3,000.00 dan ke bawah tanpa tertakluk kepada jumlah tanggungan isi rumah; 

  •  

Menandatangani 2 (dua) salinan perjanjian (tanpa penjamin); 

  •  

Mengisi Borang Penyata Pendapatan Bulanan Keluarga; dan 

  •  

Pelajar tidak dibenarkan mempunyai penaja lain dalam tempoh program.

2. BERAPAKAH JUMLAH BANTUAN KEWANGAN YANG AKAN PELAJAR TERIMA SEPANJANG TEMPOH PENGAJIAN?

Pelajar akan menerima Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti hanya untuk dua (2) semester sahaja.  Tempoh satu semester bagi Kolej Komuniti ialah selama enam (6) bulan dan pelajar layak untuk mendapat RM300/sebulan atau RM1, 800.00 sepanjang satu semester. 

3. ADAKAH PELAJAR BOLEH MENERIMA TAJAAN/ BIASISWA DARIPADA AGENSI LAIN SEKIRANYA PELAJAR MENERIMA BANTUAN KEWANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA?

Pelajar tidak boleh menerima tajaan/biasiswa lain sekiranya telah menerima Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti di bawah KPM. 

4. SIAPAKAH YANG LAYAK UNTUK MENERIMA BANTUAN KEWANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI INI?

Pelajar Kolej Komuniti yang mempunyai ibu bapa/penjaga sah yang berpendapatan kasar bulanan ibubapa sebanyak RM3, 000.00 dan ke bawah tanpa tertakluk kepada jumlah tanggungan isi rumah. 

5. ADAKAH BANTUAN KEWANGAN INI MENGAMBIL KIRA CGPA PELAJAR? SEKIRANYA ADA, BERAPAKAH CGPA MINIMUM YANG PERLU DICAPAI OLEH PELAJAR?

Ya, pelajar yang layak untuk menerima bantuan kewangan ini sepanjang setahun/dua semester pengajian perlu mendapat CGPA minimum 2.0 untuk melayakkan diri untuk menerima bantuan kewangan pada semester kedua.

Sekiranya pelajar tidak mencapai CGPA minima 2.0 pada semester pertama, maka pembiayaan bantuan kewangan akan diberhentikan serta merta kepada pelajar. 


Pelajar baru atau pelajar sedia ada Kolej Komuniti yang berkelayakan boleh mengemukakan permohonan melalui pusat Kolej Komuniti masing-masing.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Unit Biasiswa
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi,
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya
Talian Utama : 03 – 8888 1616 (samb.)
Faks : 03 – 8870 6839

Back to Scholarships Page

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会