StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Logo

Bachelor of Education (Early Childhood Education) (Hons) #

Offered by: Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees829/sem
Fees (International Student)1240/sem
FacultyFaculty of Human Development
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyEducation (Teacher Training & Education Sciences)
Stream RequirementsArts/Science Stream
Additional NotesUPU Code (for reference): UP17
Course Description

Jabatan ini bertanggungjawab menyediakan tenaga pengajar bagi kursus-kursus utama dalam struktur pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) iaitu dalam komponen Profesional Pendidikan dan kursus Latihan Mengajar. Tujuan utama kursus-kursus pendidikan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada semua pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) tentang perkembangan pendidikan di Malaysia yang merangkumi falsafah dan dasar pendidikan, pembelajaran dan perkembangan pelajar, pengurusan pembelajaran, pengajaran dan teknologi serta pentaksiran pembelajaran.

Curriculum

STRUKTUR PROGRAM PENGAJIAN

SENARAI KURSUS JAM KREDIT

  Universiti

 

  KKD2063    Pembangunan Sahsiah  

  HNS2013    Kenegaraan

  *BIU3032   Bahasa Inggeris 3

  *BIU3042   Bahasa Inggeris 4

  BMW1032   Wacana Akademik Bahasa Melayu

                   Pengayaan Diri

                   Ko-kurikulum

 

 

 

3

3

2

2

2

2

6

 

JUMLAH    20

 

Profesional Pendidikan

 

KPF3012   Perkembangan Pendidikan Di Malaysia : Falsafah dan Dasar

KPP3014   Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar

KPS3014   Pengurusan Pembelajaran

KPD3016   Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1

KPD3026   Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2

KPR3012   Seminar Refleksi Latihan Mengajar

 

 

 

2

4

4

6

6

2

JUMLAH    24
Major 54
Minor 24
KPR3028   Latihan Mengajar 8
JUMLAH KESELURUHAN    130

*   Keputusan ujian 'Malaysian University English Test (MUET) akan digunakan untuk menentukan tahap

     pertama kursus Bahasa Inggeris yang perlu diambil pelajar seperti yang dinyatakan dalam jadual

     berikut :

 

Keputusan 'MUET'

Keputusan Tahap
BAND 1 & BAND 2 BIU3012 - Bahasa Inggeris 1
BAND 3 BIU3022 - Bahasa Inggeris 2
BAND 4 BIU3032 - Bahasa Inggeris 3

BAND 5 & BAND 6

(Pelajar yang mendapat Band 5 dan Band

6 dikecualikan dari mengambil kursus BIU3032 - Bahasa Inggeris 3)

BIU3042 - Bahasa Inggeris 4

#Pelajar perlu lulus semua kursus di atas dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred 'C'

 

SYARAT BERGRADUAT

 Pelajar yang mendapat MUET BAND 1 & BAND 2 perlu juga mengambil kursus BIU3013 - General

English dengan mendapat sekurang-kurangnya gred 'C'.

 

Kursus Major

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KAA 3013 Dasar, Polisi dan prinsip Pendidikan Awal Kanak-kanak 3
KAA3023 Bimbingan Tingkah Laku Kanak-kanak 3
KAA3033 Pengurusan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak 3
KAC3013 Penyaringan Kanak-kanak Istimewa 3
KAC3023 Early Childhood Curriculum 3
KAL3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak 3
KAL3023 Perkembangan Moral Kanak-kanak 3
KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak 3
KAE3023 Apresiasi Muzik dan Nyanyian Kanak-kanak 3
KAB3013 Membaca dan Bercerita Bahasa Melayu 3
KAB3023 Teaching English for Young Learners 3
KAB3033 Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu 3
KAF3013 Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi 3
KAF3023 Psikomotor dan Pergerakan Kanak-kanak 3
KAK3013 Mathematics for Young Children 3
KAK3023 Science for Young Children 3
KAR3996 Project Tahun Akhir 6
JUMLAH 54

Bidang Minor

 Bidang Jam Kredit
 Sivik & Kewarganegaraan                                                   24
 Teknologi Maklumat 24
 Ekonomi 24
 Perakauanan 24
 Pengurusan Perniagaan 24
 Keusahawanan & Perdagangan 24
 Pendidikan Muzik 24
 Teater 24
 Seni 24
 Seni Tari 24
 Sains Sukan 24
 Bahasa Arab 24
 Bahasa Cina 24

   * Pelajar boleh memelih salah satu daripada bidang di atas.

Entry Requirements

SYARAT AM

SPM with at least credits in Bahasa Melayu and pass Sejarah. Credits in July's Bahasa Melayu Paper will also be counted

AND

STPM with at least PNGK 2.00 with Grade C in any 3 subjects including Pengajian Am

AND

MUET at least Band 1 

SYARAT KHAS

SPM at least Grade C in any 1 subject including Science/Physics/Chemistry/Biology

AND

SPM at least Grade C in Mathematics or Additional Mathematics

AND

Pass MEdSI Test

AND

Pass the interview given by UPSI

AND

MUET at least Band 2

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会