StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
International Islamic University Malaysia (IIUM) Logo

Bachelor of Quantity Surveying (Hons) #

Offered by: International Islamic University Malaysia (IIUM)
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyArchitecture & Building
Entry Requirements

SYARAT AM

 

 

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;
 
DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 
 

SYARAT KHAS

 

1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM; dengan Gred B(NGMP 3.00) dalam mana-mana dua(2) mata pelajaran berikut:

 •   Mathematics(M)/Mathematics (T)
 •   Physics
 •   Chemistry
 •   Biology
 •   Ekonomi
 •   Sejarah
 •   Geografi
 •   Seni Visual; 

2. Mendapat sekurang-kurangnya seperti berikut:

 •  Tahap 3(Band 3) dalam MUET; atau
 •  4B/B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM; 

3. Mendapat sekurang-kurangnya 4B/B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 •  Mathematics/ Additional Mathematics
 •  Science/ Additional Science/ Physics/ Chemistry/ Biology;

4. Mendapat sekurang-kurangnya 6C/C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Al-Syariah/ Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah/ Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah/ Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Turath AI-Quran dan AI-Sunnah/ Turath Dirasat lslamiah/ Usul Al-Din;

5. Lulus Ujian dan peraku temuduga yang telah ditetapkan.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses