StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia Logo

Bachelor of Science (Bioinformatics) (Hons)

Offered by: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600/Sem
FacultyFaculty of Science and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Bioinformatik iaitu satu disiplin yang menggabungkan bidang sains pengkomputeran dan teknologi maklumat kepada permasalahan pengkomputeran dalam bidang biosains dan bioteknologi. Ilmu bioinformatik membolehkan pembangunan algoritma atau kejuruteran perisian dan seterusnya analisis serta interpretasi data skala besar (big data) dalam biologi molekul. Data skala besar yang diberi tumpuan oleh bidang bioinformatik adalah di dalam bidang biologi molekul, khususnya analisis jujukan dan struktur makromolekul bagi pelbagai tujuan termasuk penerokaan ilmu dalam era pasca-genomik dan juga penyelidikan dan pembangunan dalam bidang genetik, vaksin, teknologi enzim dan ubatan baru yang boleh mengarah kepada peningkatan mutu kesihatan dan kemakmuran ekonomi.

Entry Requirements

STPM 2P+1P+SPM Cr. In BM+MUET/Matriculation Cert.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会