Course Details
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia Logo

Bachelor of Science (Biology) (Hons)

Offered by: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600/sem
FacultyFaculty of Science and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Kehidupan manusia bergantung kepada sumber alam termasuk organisma lain, dan keupayaan manusia untuk meneruskan dan membangunkan masyarakat bertamadun bergantung kepada penggunaan dan pengurusan sumber tersebut secara mampan dengan bijaksana. Ilmu Biologi membekalkan maklumat tentang struktur dan fungsi hidupan, saling interaksi antara organisma, dan antara organisma dengan sekitarannya. Sebagai khalifah di bumi ini, manusia perlu mengetahui dan memahami Biologi, supaya prihatin dan arif dalam penggunaan, pengurusan dan pemuliharaan sumber biologi untuk generasi masa hadapan. Pengajaran dan penyelidikan Biologi di Fakulti merangkumi aspek taksonomi, anatomi, morfologi, ekologi, kepelbagaian biologi, genetik tumbuhan dan haiwan, dalam ekosistem terestrial dan akuatik. Pendedahan kepada aspek asas dan gunaan kesemuanya bertujuan untuk mencapai perimbangan antara pembangunan sosioekonomi dan pemuliharaan biodiversiti dan persekitarannya.

Entry Requirements

KELAYAKAN MINIMUM STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

• Biology; dan

• mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

  1. Physics
  2. Chemistry
  3. Mathematics T / Further Mathematics T

 

KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi /Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Biology; dan

• Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

  1. Physics
  2. Chemistry
  3. Mathematics

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会
Course Interest Test - Find out what course is right for you!
Course Interest Test - Find out what course is right for you!