StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Pahang (UMP) Logo

Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Design & Analysis) (Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyManufacturing & Processing
Entry Requirements

SYARAT AM

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN


STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

 

DAN


MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut :

  • Mathematics T;
  • Chemistry / Physics / Biology

Calon yang tidak mengambil mata pelajaran Physics pada peringkat STPM perlu mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Physics pada peringkat SPM.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon  TIDAK mempunyai ketidakupayaan fizikal /  anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali.

Nota :
Calon yang tidak mengambil Physics pada peringkat STPM dikehendaki mengambil mata pelajaran Fizik Asas di Universiti.

 

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会