Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Computer Science (Maritime Informatics)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration6 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees980/sem
FacultySchool of Informatics and Applied Mathematics
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Industri maritim merupakan satu industri perkhidmatan yang kompleks dengan rantaian perkhidmatan sokongan yang perlu untuk menjana aliran perdagangan antarabangsa sesebuah negara. Selain daripada perkhidmatan perkapalan, pengangkutan dan perlabuhan yang terlibat dengannya, perkhidmatan sokongan lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung termasuklah perkhidmatan keagenan kapal, penghantaran bertambang, insuran marin, urusan bank antarabangsa, broker kapal, limbungan, pergudangan, haulage dan lain-lain. Program ini bertujuan melahirkan graduan yang mempunyai pendidikan akademik dan kemahiran berorientasikan kerjaya bagi memenuhi kehendak industri, penyelidikan dan pendidikan.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:-

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics T/ Further Mathematics T / Mathematics / Engineering Mathematics

atau

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran

berikut:

 • Additional Mathematics
Career Prospects

 

 • Jurutera Perisian
 • Pembangun Sistem Perisian
 • Juru Perunding IT
 • Penguji Perisian
 • Jurureka Web
 • Pegawai Teknologi Maklumat
 • Pegawai Trafik di Pelabuhan
 • Pegawai Pelabuhan
 • Watchkeeping Officer
 • Syarikat dan agensi perkapalan

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses