Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Food Science (Food Service and Nutrition)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees980/sem
FacultySchool of Food Science & Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyManufacturing & Processing
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Program ini memberi tumpuan kepada pengurusan perkhidmatan makanan dengan mengambil kira aspek-aspek pemakanan dalam perancangan makanan golongan tertentu. Program ini ditawarkan memandangkan perkembangan pesat yang berlaku dalam industri perhotelan, pelancongan dan pusatpusat rekreasi dan riadah termasuklah pusat dan kelab kesihatan. Perkembangan tersebut mempunyai implikasi terhadap industri perkhidmatan dan perniagaan makanan yang akan memberi peluang pekerjaan kepada graduan program ini.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

  • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

  • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran berikut:

  • Chemistry/Engineering Chemistry

 

Career Prospects

 

  • Pegawai Penyelidik
  • Pegawai Sains
  • Pegawai Zat Makanan
  • Pegawai Teknologi Makanan
  • Eksekutif Pengurusan & Pengeluaran Makanan di hotel, premis dan pusat pelancongan, pusat rekreasi, kelab kesihatan & hospital
  • Usahawan

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses