Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Applied Science (Electronics and Instrumentation)(Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration7 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees940/sem
FacultySchool of Ocean Engineering
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsArts/Science Stream
Course Description

Program ini memberi pendedahan khusus kepada pelajar di dalam bidang fizik dan elektronik termasuk kemahiran ICT. Pelajar juga digalakkan untuk mempunyai daya intelek yang baik dari segi menyelesaikan masalah, membuat keputusan secara kreatif, mempunyai ketrampilan yang baik, praktikal, kebolehan berkomunikasi dan berfikir secara kritikal. Kedua-dua elemen ini yang digabungkan ke dalam instrumentasi akan membolehkan graduan menggunakan konsep-konsep tersebut untuk mencipta, mengubahsuai atau membaik pulihkomponen-komponen yang digunapakai di dalam sistem automasi dan robotik.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:-

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mana-mana SATU (1) mata pelajaran berikut:

 • Physics / Engineering Physics Mathematics T / Further Mathematics T / Mathematics / Engineering Mathematics / Engineering Science / Electrical & Electronic Engineering Studies

 

Career Prospects
 • Pensyarah
 • Guru Fizik
 • Pegawai Penyelidik
 • Ahli Fizik
 • Pengurus Teknikal (Instrumentasi)
 • Jurutera Kualiti
 • Jurutera R&D
 • Ahli Perniagaan /Usahawan
 • Pegawai Sains
 • Pegawai Tentera
 • Pegawai Polis
 • Angkasawan

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会