StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Science (Biological Science) (Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration6 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees940/sem
FacultySchool of Fundamental Science
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Program pengajian ini menumpukan kepada aspek-aspek teori dan amali dalam bidang sains biologi yang merangkumi pengkelasan taksonomi, genetik, ekologi, fisiologi, biologi sel, histologi, anatomi, biostatistik dan perkembangan organisma dalam kedua-dua alam haiwan dan tumbuhan. Program ini bertujuan melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan luas dan mendalam dari segi teori dan amali dalam bidang biologi melalui penawaran kursus-kursus teras program dan disokong oleh kursus-kursus wajib dalam bidang keusahawanan, komunikasi dan kemasyarakatan.

Entry Requirements

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf 

Syarat Am Universiti

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; atau Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00;

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Keperluan Khas Program 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya: Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology

Kelayakan Minimum STPM 

Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

dan 

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurangkurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain. dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Keperluan Khas Program 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
Career Prospects

Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan program Sarjana Muda Sains (Sains Biologi) adalah seperti berikut :

 • Pegawai Penyelidik (Saintis)
 • Ahli Bioteknologi
 • Ahli Zoologi ? Ahli Botani
 • Pensyarah
 • Guru Biologi
 • Pegawai Perhilitan
 • Pegawai Sains
 • Pegawai Pengurusan Hidupan Liar

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会