Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Management (Maritime)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration7 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees870/sem
FacultySchool of Maritime Business & Management
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyTransport Services
Stream RequirementsArts Stream
Course Description

Fokus utama program ini tertumpu kepada aktiviti yang berlaku di sektor pengangkutan maritim dan logistik dengan menekankan kepada pengurusan perkapalan, pelabuhan dan pengurusan marin. Pengangkutan kargo melalui laut yang mencapai kepada tahap kira-kira 85% pengangkutan kargo negara adalah strategik kepada kepentingan nasional dan sistem pengangkutan lain tidak ketinggalan juga diliputi sama dalam program ini.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan Diploma/Setaraf, mendapat sekurang-kurangnya PNGK/CGPA 3.00.

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:-

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:-

 • Ekonomi
 • Geografi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics S / Mathematics

atau

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

 

 

Career Prospects

 

 • Sektor Awam
 • Sektor Korporat dan Swasta
 • Perkapalan
 • Pelabuhan
 • Perniagaan Antarabangsa
 • Sektor Pendidikan
 • Sektor Keusahawanan

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses