Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Food Science (Food Technology) (Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees980/sem
FacultySchool of Food Science & Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyManufacturing & Processing
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Program ini bertujuan melahirkan graduan berpengetahuan tinggi, terlatih dan mahir dalam pemprosesan dan teknologi makanan untuk menghasilkan makanan yang berkhasiat dan selamat. Graduan yang dikeluarkan boleh bekerja dengan pelbagai agensi swasta dan awam dalam bidang yang berkaitan sains dan teknologi makanan termasuk pembuatan, penyelidikan dan pembangunan, perundangan dan pendidikan.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran berikut:

 • Chemistry/Engineering Chemistry

 

Career Prospects
 • Eksekutif Teknologi Makanan dalam industri makanan
 • Pegawai Teknologi Makanan
 • Pegawai Penyelidik
 • Pegawai Sains
 • Pegawai Perikanan
 • Pegawai Mikrobiologi
 • Pegawai Kimia
 • Pegawai Kawalan Mutu Makanan

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会
Course Interest Test - Find out what course is right for you!
Course Interest Test - Find out what course is right for you!