Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Accountancy

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees870/sem
FacultySchool of Maritime Business & Management
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyAccounting & Finance
Stream RequirementsArts Stream
Course Description

Program ini ditawarkan di UMT memandangkan keperluan tenaga profesional dalam bidang perakaunan kian meningkat sama ada di sektor awam atau swasta. Mengikut laporan The Second Industrial Master Plan, bilangan akauntan yang diperlukan negara menjelang tahun 2005 ialah seramai 38,000 orang manakala dalam tahun 2010 bilangan yang diperlukan dijangkakan seramai 49 000 orang. Sehingga tahun 1999, bilangan graduan perakaunan yang menjadi ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) sehingga Oktober 2000 ialah 15 200 orang.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:- Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :-

 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut:
 • Mathematics S / Mathematics

Atau

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

 

Career Prospects
 • Akauntan Awam & Swasta
 • Akauntan Pengurusan
 • Juruaudit Dalam & Luar
 • Setiausaha Syarikat
 • Juru Perunding/Perunding Kewangan
 • Penganalisis Kewangan
 • Perunding bidang percukaian
 • Penafsir Cukai
 • Pendidik
 • Pegawai Penyelidik
 • Pegawai Bank

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses