Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Management (Marketing) (Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration7 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees870/sem
FacultySchool of Maritime Business & Management
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyBusiness Management & Administration
Stream RequirementsArts Stream
Course Description

Program ini memberi tumpuan atau fokus kepada pengurusan perniagaan yang merangkumi aktivitiaktiviti pengangkutan, kewangan, sistem pengurusan maklumat, teknologi, pemasaran dan penyelidikan, perdagangan borong dan runcit, pengurusan barangan dan pembelian. Untuk tujuan di atas, kurikulum program ini direncanakan dengan mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin pengurusan bagi membolehkan pelajar-pelajar memahami bagaimana fungsi-fungsi ini saling berkaitan dalam sesebuah organisasi.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan Diploma/Setaraf, mendapat sekurang-kurangnya PNGK/CGPA 3.00.

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:-

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:-

 • Ekonomi
 • Geografi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics S / Mathematics

atau

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

 

Career Prospects
 • Eksekutif Pemasaran di sektor perkhidmatan dan peruncitan
 • Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan dalam sektor perkhidmatan
 • Eksekutif Jualan (perbankan, peruncitan dan jualan)

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会