Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of science (Ocean Science)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration6 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
FacultySchool of Marine Science and Environmental Science
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Program ini bertujuan membangunkan sumber manusia terlatih di dalam pengurusan sumber lautan negara. Penekanan akan diberikan kepada ilmu teori dan praktikal sains samudera yang komprehensif iaitu meliputi aspek oseanografi biologi, kimia fizikal dan geologi. Aspek semasa yang menjadi tumpuan di dalam sains samudera seperti pembangunan sumber lautan, penilaian kesan alam sekitar, pencemaran dan polisi akan juga diberi tumpuan. Program ini juga mempunyai kelebihan latihan amali di laut di mana UMT mempunyai peralatan oseanografi yang mencukupi.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan Diploma/Setaraf, mendapat sekurang-kurangnya PNGK/CGPA 3.00.

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:-

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :

 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry Mathematics / Engineering Mathematics / Mathematics T / Further Mathematics T

 

Career Prospects
 • Jabatan Laut
 • Jabatan Perikanan
 • Jabatan Alam Sekitar
 • Jabatan Perairan dan Saliran
 • Tentera Laut Diraja Malaysia
 • Pensyarah
 • ESSO/SHELL/PETRONAS
 • Syarikat berkaitan rekreasi marin

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses