StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Logo

Diploma In Industrial Design #

Offered by: Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
Exam BodyInternal Diploma, Malaysia
Course Duration4 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees300 - 400*/sem
Fees (International Student)1100/Sem
FacultyFaculty of Innovation Design and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyDiploma Level
Field of StudyArts & Design
Stream RequirementsArts/Science Stream
Additional NotesAT35
Curriculum

 

Semester Pertama
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DIS 1084 Fundamentals of Design I 4 7  
DIS 1093 Drawing Techniques 3 5  
DIS 1103 Design Drafting 3 5  
DAS 1093 Workshop Practice 3 6  
UBI 1012 English I 2 4  
* Bahasa Arab/ Bahasa Asing 2 2  
UIK 1012 Kenegaraan dan Kemasyarakatan 2 3  
Jumlah 19 33  

 

*Bahasa Arab/ Bahasa Asing
UBA 3012 Bahasa Arab I
UBA 3022 Bahasa Arab II
UBC 3012 Bahasa Mandarin
UBV 3012 Bahasa Vietnam
UBT 3012 Bahasa Thai

 

Semester Kedua
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DIS 1114 Fundamentals of Design II 4 7 DIS 1084
DIS 1023 History of Design 3 3  
DIS 1043 Presentation Techniques 3 5  
DIS 1053 Ergonomics 3 3  
DAS 1103 Creative Problem Solving 3 3  
UBI 1022 English II 2 4  
  Ko-Kurikulum I 1    
Jumlah 18 25  

 

Semester Ketiga
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DIS 1124 Industrial Design Project I 4 7  
DAS 1043 CAD 3 6 DIS 1103
DAS 1113 Basic Mechanics 3 3  
DAS 1123 Digital Media 3 5  
UIU 1012/ Akidah dan Akhlak (Islam) 2 2  
UIM 1012 Moral dan Etika (Bukan Islam)      
UIU 1022/ Fiqh Ibadat 2 2  
UIM 1022 Perbandingan Agama (Bukan Islam)      
  Ko-Kurikulum II 1    
Jumlah 18 25  

 

Semester Keempat
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DIS 1135 Industrial Design Project II 5 8 DIS 1124
DAS 1133 Materials and Manufacturing Processes 3 3  
DAS 1032 Electrical and Electronic 2 3  
DAS 1073 CAID 3 6 DAS 1043
DIS 1144 Diploma Project I 4 7  
UIQ 1010 Tajwid Al-Quran Audit 2  
UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan 2 2  
Jumlah 19 31  

 

Semester Pendek
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DXS 2014 Industrial Training 4    

 

Semester Kelima
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DIS 2065 Industrial Design Project III 5 9 DIS 1135
DIS 2155 Diploma Project II 5 9 DIS 1144
DIS 2122 Professional Practice 2 2  
Jumlah 12 19  
Jumlah Kredit Keseluruhan 91 135  
 
Entry Requirements

Syarat Am Universiti:

Mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 

Terbuka kepada : ALIRAN SAINS

Syarat Khas:

1. Mendapat SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
•Pendidikan Islam
•Pendidikan Syariah Islamiah
•Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
•Tasawwur Islam
•Pendidikan Moral

2. Kepujian dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan

3. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
•Lukisan Kejuruteraan
•Reka Cipta
•Pendidikan Seni Visual
•Kimia
•Fizik

4. SATU (1) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

5. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

 

Terbuka kepada : ALIRAN SASTERA

Syarat Khas:

1. Mendapat SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
•Pendidikan Islam
•Pendidikan Syariah Islamiah
•Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
•Tasawwur Islam
•Pendidikan Moral

2. Kepujian dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan

3. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
•Lukisan Kejuruteraan
•Reka Cipta
•Pendidikan Seni Visual
•Sains/ Sains Tambahan
•Sains Gunaan

4. SATU (1) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

5. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会