StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Logo

Bachelor of Industrial Design (Hons) #

Offered by: Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600 - 1000*/sem
FacultyFaculty of Innovation Design and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyArts & Design
Stream RequirementsArts/Science Stream
Course Description

FSTK menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Reka Bentuk Perindustrian selaras dengan kehendak pasaran yang memerlukan tenaga ataupun pakar dalam bidang Reka Bentuk untuk memenuhi sektor awam dan swasta.

Purata jangkamasa program ini ialah tiga setengah tahun (7 semester) untuk melengkapkan 120 jam kredit. Kaedah pengajian dan pembelajaran adalah merangkumi perkuliahan, kerja kursus dan juga peperiksaan. Para pelajar akan dinilai secara menyeluruh melalui ketiga-tiga elemen tersebut. Sebahagian daripada matapelajaran akan dinilai secara berterusan bermula dari awal semester sehingga ke penilaian akhir semester.

Pelajar semester akhir dikehendaki menyedia dan menyiapkan projek akhir sebanyak 6 kredit dan penilaian akhir dilakukan oleh penilai luar yang profesional daripada industri dan para akademik daripada IPTA lain.

Curriculum

STRUKTUR KURSUS

Semester Pertama
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DGF 3013 Creative Thinking 3 3  
DIS 3014 Drawing 4 7  
DIS 3023 History of Design 3 3  
DAS 3013 Workshop Technology 3 5  
UIU 3012/ Aqidah dah Akhlak Islam (Islam) 2 2  
UIM 3012 Moral dan Etika II (Bukan Islam)      
UIQ 3010 Talaqqi Quran Audit 2  
UBI 3012 English for Communication I 2 2  
Jumlah 17 24  

 

Semester Kedua
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DIS 3034 Design Sketching 4 7 DIS 3014
DAF 3023 Technical Drawing with CAD 3 6  
DAS 3033 Human Factors in Design 3 3  
UIT 3012 TITAS 2 2  
UIU 3022 Fiqh Islami (Islam)/ 2 2  
UIM 3022 Perbandingan Agama II (Bukan Islam)      
UBI 3022 English for Communication II 2 2  
* Bahasa Arab/ Bahasa Asing 2 2  
Jumlah 18 24

 

 

*Bahasa Arab/ Bahasa Asing
UBA 3012 Bahasa Arab I
UBA 3022 Bahasa Arab II
UBC 3012 Bahasa Mandarin
UBV 3012 Bahasa Vietnam
UBT 3012 Bahasa Thai

 

Semester Ketiga
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DIE 3012 Photography 2 4  
DIS 3044 Rendering Techniques 4 7 DIS 3034
DAS 3043 Electrical and Electronics 3 4  
DAS 3053 Material Technology 3 3  
UIE 3012 Hubungan Etnik 2 2  
UMW 3012 Asas Pembudayaan & Keusahawanan 2 2  
  Ko-Kurikulum I 1    
Jumlah 17 22  

 

Semester Keempat
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DAF 3063 Advanced CAD 3 6 DAF 3023
DAS 3074 Multimedia & Animation Design Presentation 4 7 DIS 3044
DAS 3083 Manufacturing Processes 3 3  
DIS 3055 Industrial Design I 5 9  
  Ko-Kurikulum II      
Jumlah 16 27  

 

Semester Kelima
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DGF 4023 Research Methodology 3 3  
DAS 4093 CAID 3 6  
DMF 4013 Product Marketing 3 3  
DMS 4023 Professional Design Practice 3 3  
DIS 4065 Industrial Design II 5 9 DIS 3055
  Ko-Kurikulum III 1    
Jumlah 18 24  

 

Semester Keenam
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DMF 4033 Seminar 3 3  
DIS 4075 Exhibition Design 5 9  
DIS 4086 Final Project I 6 11  
Jumlah 14 23  

 

Semester Pendek
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DGF 4036 Industrial Training 6    

 

Semester Ketujuh
Kod Kursus Jam Kredit Jam Kontek Pra-syarat
DMF 4043 Intro. to Cost & Mgt Accounting 3 3  
DGF 4043 Project Report 3 3  
DIS 4096 Final Project II 6 12 DIS 4086
DIS 4105 Exhibition Design II 5 9 DIS 4075
Jumlah 17 27

 

Jumlah Kredit Keseluruhan 123 171  
 
Entry Requirements

Syarat Am Universiti:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau

Lulus program Matrikulasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 ( Band ) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

Syarat Khas : DIPLOMA (Sastera)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam Diploma yang berkaitan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Sains/ Sains Tambahan
• Sains Gunaan

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

 

Syarat Khas : DIPLOMA (Sains)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam Diploma yang berkaitan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Fizik
• Kimia

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.


Syarat Khas : STPM (Sains)

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Kimia
• Fizik

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

 

Syarat Khas : STPM (Sastera)

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Sains/ Sains Tambahan
• Sains Gunaan

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

 

Syarat Khas : Matrikulasi (Sains Hayat/ Sains Fizikal)

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut;

1. Matematik / Matematik Tambahan

2. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :
• Lukisan Kejuruteraan
• Reka Cipta
• Pendidikan Seni
• Pendidikan Seni Visual
• Sains
• Sains Tambahan
• Fizik
• Kimia

3. DUA (2) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

4. Lulus Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会