StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Logo

Bachelor of Social Work (Hons)

Offered by: Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600 - 1000*/sem
FacultyFaculty of Applied Social Sciences
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudySocial Services
Stream RequirementsArts/Science Stream
Course Description

Program ini bertujuan melahirkan graduan yang berupaya mengguna, menguasai serta mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang khidmat sosial, pemulihan dan jagaan dan seterusnya menjana pekerjaan dan bersaing dalam pasaran bagi memenuhi keperluan semasa.

Entry Requirements

Syarat Am Lepasan SPM/Setaraf

 • Warganegara Malaysia dan
 • Mendapat sekurang-Kurangnya LIMA (5) Kepujian termasuk Bahasa Melayu dan LULUS Sejarah dalam peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM)

Syarat Am Lepasan STPM/Setaraf

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai

DAN

 • Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti

ATAU

 • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00 dan Gred (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am

ATAU

 • Lulus Peperiksaan Matrikulasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 ATAU ? Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurangkurangnya Pangkat Jayyid

DAN

 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

Syarat Tambahan Kepada Syarat Am Universiti Bagi Calon Lepasan Diploma Daripada Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)

 • IPTS yang memerlukan calon hendaklah berdaftar dengan MQR.
 • IPTS mendapat penafaran kesetaraan daripada MQA sekurang-kurangnya pada TIER 4: sangat baik.
 • Calon telah mengambil sekurang-kurangnya 90 jam kredit di peringkat Diploma.
 • Calon mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian (Gred C/6C) termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu /Bahasa Malaysia kertas Julai di peringkat SPM
Career Prospects

1. Pegawai Kebajikan Masyarakat

2. Pekerja Sosial

3. Pekerja Sosial Perubatan

4. Pegawai Perhubungan Awam

5. Tenaga Akademik

6. Pegawai Tadbir/Pegawai Tadbir Diplomatik

7. Lain-lain Jawatan Yang Berkaitan

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会