StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Logo

Bachelor of Manufacturing Engineering Technology (Product Design) (Hons)

Offered by: Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600 - 1000*/sem
FacultyFaculty of Innovation Design and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyEngineering & Engineering Trades
Stream RequirementsArts/Science Stream
Course Description

FRIT menawarkan program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian (Reka Bentuk Produk) selaras dengan kehendak pasaran yang memerlukan tenaga ataupun pakar dalam Bidang Teknologi Kejuruteraan Pembuatan untuk memenuhi keperluan sektor awam dan swasta.

Pelajar-pelajar yang telah mendaftar untuk mengikuti program ini diwajibkan mengambil sebanyak 144 jam kredit sepanjang pengajian sepenuh masa selama tiga (3) setengah tahun (7 semester). Kaedah pengajaran dan pembelajaran adalah merangkumi perkuliahan, bengkel, kerja kursus dan juga peperiksaan. Para pelajar akan dinilai secara menyeluruh melalui kesemua element tersebut. Sebahagian daripada mata pelajaran akan dinilai secara berterusan bermula dari awal semester sehingga ke penilaian akhir semester. Pada semester akhir, para pelajar dikehendaki menyedia dan menyiapkan satu projek akhir (FYP) yang menggabungkan semua element yang telah mereka pelajari. Pelajar juga diwajibkan untuk mengikuti latihan industri (LI) di akhir semester (semester khas) sebagai pendedahan awal untuk memasuki sektor pekerjaan.

Entry Requirements

LEPASAN DIPLOMA

Syarat Am Universiti:

 

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysi

a atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kertas Julai peringkat SPM.

 

DAN

 

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti.

Terbuka kepada: Diploma (Sains)

 

Syarat Khas:

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam Diploma berkaitan.

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

ATAU

 

 

Mendapat BAND (2) dalam MUET

 

DAN

 

 

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.

Terbuka kepada: Diploma (Sastera)

 

Syarat Khas:

 

 

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam Diploma berkaitan.

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

ATAU

 

 

Mendapat BAND (2) dalam MUET

 

DAN

 

 

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.

LEPASAN STPM

Syarat Am Universiti

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kertas Julai peringkat SPM.

DAN

 

LULUS peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam TIGA (3) mata pelajaran termasuk pengajian Am.

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET

Terbuka kepada : STPM (Sains)

Syarat Khas:

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

DAN

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.

Terbuka kepada: STPM (Sastera)

 

Syarat Khas:

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

DAN

 

 

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.

LEPASAN MATRIKULASI

Syarat Am Universiti

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kertas Julai peringkat SPM.

 

DAN

 

LULUS peperiksaan Matrikulasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET

Terbuka kepada lepasan Matrikulasi (Sains Hayat/ Sains Fizikal)

Syarat Khas:

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana kombinasi mata pelajaran berikut di peringkat SPM:

DAN

 

LULUS Bahasa Inggeris di peringkat SPM

 

DAN

 

 

Tidak buta / rabun warna dan cacat anggota.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会