StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Putra Malaysia (UPM) Logo

Bachelor of Chemical Engineering (Hons)

Offered by: Universiti Putra Malaysia (UPM)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees700/Sem
Fees (International Student)6594.10/Sem
FacultyFaculty of Engineering
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyEngineering & Engineering Trades
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Program Bacelor Kejuruteraan (Kimia) ditawarkan di jabtan Kejuruteraan Kimia dan Alam Sekitar. Ia mengintegrasikan pengetahuan matematik, fizik, kimia dan biologi dengan sains kejuruteraan. Disamping kursus teras berkaitan Kejuruteraan Kimia, skema pengajiannya juga meliputi empat (4) opsyen teknikal utama iaitu Kejuruteraan Proses, Kejuruteraan Biokimia, Kejuruteraan Alam Sekitar dan Kejuruteraan dan Kejuruteraan dan Sains Bahan. Konsep berkaitan isu serta keperluan semasa seperti Pengurusan dan Utilisasi Sisa, Kejuruteraan Hijau, Pembangunan Lestari, Tenaga Boleh Diperbaharui, Pembikinan Bahan Nano, Bahan Farmaseutikal, Pembangunan dan Keselamatan Produk serta Konsep Integrasi Tenaga juga diterapkan. Program yang berorientasikan Hasil Pembelajaran ini mampu untuk menghasilkan jurutera yang boleh mengurus dengan cekap, bekerja sebagai satu kumpulan, berkomunikasi dengan baik dan berkesan, menganalisa secara kritikal serta kreatif dalam perlaksanaan kerjanya.

Entry Requirements

SPM+STPM+MUET

Career Prospects

Graduan program ini berpeluang menceburkan diri dalam bidang/industri berkaitan minyak dan gas, petrokimia, oleokimia, farmaseutikal, tenaga, makanan dan alam sekitar. Di samping itu graduan juga berpeluang berkhidmat di agensi kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar (DOE), Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH), institut penyelidikan serta institut pengajian tinggi awam dan swasta, Badan Berkanun serta konglomerat tempatan dan luar Negara. Antara skop kerja graduan Bacelor Kejuruteraan (Kimia) adalah jurutera proses, jurutera perunding, jurutera pengeluaran, jurutera rekabentuk, pegawai penguatkuasa, pegawai tadbir diplomatik, jurutera produk, eksekutif keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pegawai penyelidik, usahawan dan pensyarah IPT.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会