Course Details
Universiti Putra Malaysia (UPM) Logo

Doctor of Veterinary Medicine #

Offered by: Universiti Putra Malaysia (UPM)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration10 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees850/Sem
Fees (International Student)9176.60/Sem
FacultyFaculty of Veterinary Medicine
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyAgriculture, Forestry, Fishery & Veterinary
Stream RequirementsScience Stream
Entry Requirements

SYARAT AM UNIVERSITI (Syarat Minimum)

LEPASAN STPM

  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kertas Julai;
dan
  • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:-
  • * Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;
dan
  • * Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;
dan
  • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);
  • ATAU
  • LEPASAN MATRIKULASI/ASASI
  • Lulus Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Melaysia kertas Julai;
dan

  • Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM/Asasi Sains Pertanian UPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
dan
  • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);
  • LEPASAN DIPLOMA/SETARAF
  • ATAU
  • Lulus Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Melaysia kertas Julai;
dan
  • Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;
  • ATAU
  • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2012 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;
  • ATAU
  • Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
  • dan
  • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);
  • b) SYARAT KHAS PROGRAM
  • Syarat
  • Memenuhi Syarat Am Universiti dan Syarat Khas Program
  • LEPASAN STPM
  • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50;
dan
  • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
  • ? Biologi;
dan
  • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
  • ? Kimia;
  • ATAU
  • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
  • ? Kimia;
dan
  • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
  • ? Biologi;
dan
  • Lulus peperiksaan amali seperti disyaratkan dalam mata pelajaran Biologi/Kimia pada peringkat STPM;
dan
  • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).
  • LEPASAN MATRIKULASI/ASASI  • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50;dan  • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:  • ? Biologi;dan  • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:  • ? Kimia;  • ATAU  • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:  • ? Kimia;dan  • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:  • ? Biologidan  • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).  • LEPASAN DIPLOMA/SETARAF  • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;dan  • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK/CGPA dan pengalaman bekerja seperti berikut:  • Pengalaman Kerja  • (Tahun) PNGK/CGPA

 

  • Tiada sekurang-kurangnya 3.500

 

  • 3-4 Sekurang-kurangnya 3.000

 

  • 5-9 Sekurang-kurangnya 2.700

 

  • Lebih 10 Sekurang-kurangnya 2.500dan  • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).  • CALON BUKAN WARGANEGARA MALAYSIA  • a) Lulus O-level atau yang setaraf dengannya.

 

  • b) Lulus A-level dengan sekurang-kurangnya grade B dalam tiga (3) kursus Sains.

 

  • c) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET) atau TOEFL (skor 550) atau IELTS (skor C6).

 

  • d) Surat akuan sekurang-kurangnya daripada dua orang pengadil.

 

 

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会
Course Interest Test - Find out what course is right for you!
Course Interest Test - Find out what course is right for you!