Course Details
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Logo

Bachelor of Technology Management (Hons)

Offered by: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees700/sem
Fees (International Student)USD7635/Course
FacultyFaculty of Technology Management and Business
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyBusiness Management & Administration
Stream RequirementsArts Stream
Additional NotesUPU Code (for reference): BP28
Mode of StudyBy Mixed Mode
Entry Requirements
Kategori Sains
Lepasan STPM

 

Kelayakan Minimum

 

SYARAT AM UNIVERSITI

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

  dan
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics M/ Mathematics T/ Further Mathematics / Ekonomi/ Pengajian Perniagaan/ Perakaunan

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 •  Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET)

Dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

Kategori Sastera
Lepasan STPM

 

Kelayakan Minimum


SYARAT AM UNIVERSITI

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

  dan
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics M/Mathematic T/Futher Mathematics/Ekonomi/Pengajian Perniagaan/ Perakaunan

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

Career Prospects

Graduan bagi program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi  dengan Kepujian yang ditawarkan dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membolehkan mereka menceburi bidang kerjaya seperti Penolong Pengurus, Eksekutif Pentadbiran, Eksekutif Pelaburan, Pengurus Projek, Eksekutif Pembelian, Eksekutif Pemasaran, Pengurus Operasi, Eksekutif Kawalan Kualiti dan Ahli Akademik.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会
Course Interest Test - Find out what course is right for you!
Course Interest Test - Find out what course is right for you!