Course Details
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Logo

Bachelor of Technology Management (Furniture Design and Manufacturing)(Hons)

Offered by: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees700/Sem
FacultyFaculty of Technology Management and Business
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyBusiness Management & Administration
Stream RequirementsArts Stream
Entry Requirements
LEPASAN MATRIKULASI

Kelayakan Minimum


SYARAT AM UNIVERSITI

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains atau Sastera Ikhtisas/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM tahun 2015 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut :

 • Mathematics/ Biology/ Physics/ Chemistry/ Ekonomi /Pengurusan Perniagaan/ Perakaunan

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

 

Lepasan Diploma

 

Kelayakan Minimum

 

SYARAT AM UNIVERSITI

 

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am serta mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics M/ Mathematics T/ Furher Mathematics/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan/ Perakauan;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

 

atau

 

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2013 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
 • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
 • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
 • Salinan sijil MUET;
 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Memiliki kelayakan Diploma berkaitan atau kelulusan lain  dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.50 dari mana-mana Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Politeknik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA.

Kelompok Diploma untuk Program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

 • Diploma Pengurusan Teknologi
 • Diploma Pengurusan Perniagaan
 • Diploma Perakaunan
 • Diploma Pengurusan Kewangan
 • Diploma Kejuruteraan
 • Diploma Teknologi Kejuruteraan

atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK 2.50 tetapi mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 •  Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

Nota:

Lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk pengecualian kredit mengikut kelulusan mata pelajaran dan bidang yang diikuti.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会