Course Details
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Logo

Bachelor of Engineering (Mechanical-Accuracy) (Hons)

Offered by: Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyEngineering & Engineering Trades
Stream RequirementsScience Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

 

 

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;
 
DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

 

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM dalam DUA (2) dalam mata pelajaran berikut :-
 

  • Mathematics T
  • Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET

dan


Calon tidak mempunyai ketidakupayaan seperti berikut fizikal yang menyukarkan kerja amali

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会