StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details

Bachelor of International Relations(International Diplomacy and Security) #

Offered by: Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Course Duration6 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudySecurity Services
Stream RequirementsArts/Science Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

 

 

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;
 
DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

 

1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut :
 • Mathematics (M)/Mathematics (T)
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan
 • Geografi
 • Sejarah
 • Pengajian Am
 • Bahasa Melayu
 • Literature in English
 • Information and Communications Technology (ICT)
 • Seni Visual
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif

3. Mendapat sekurang-kurangnya MUET Band 2 dan ke atas.

4. Calon mestilah tidak mempunyai sebarang ketidakupayaan atau kecederaan dan tidak mempunyai sebarang penyakit keturunan.

5. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh UPNM.6. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会