StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Utara Malaysia (UUM) Logo

Bachelor of Entrepreneurship (Hons) (2U2I Mode) #

Offered by: Universiti Utara Malaysia (UUM)
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyBusiness Management & Administration
Stream RequirementsArts/Science Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

 

 

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;
 
DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

 

1.    Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM

2.(i) Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

  • Mathematics/ Additional Mathematics

        ATAU

  (ii) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

  • Mathematics/ Additional Mathematics

        dan

        Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

  • Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Keusahawanan/ Physics/ Chemistry/ Biology/ Lukisan Kejuteraan

3.    Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

4.    Lulus ujian psikometrik, ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会