Student Info & Guide

Memilih Program Pra-Universiti yang tepat untuk anda: STPM

by StudyMalaysia.com on August 31, 2019 | Top Stories, Pre-University Programmes & Foundation Studies

Memilih Program Pra-Universiti yang tepat untuk anda: STPM - StudyMalaysia.com

Sekiranya anda mempunyai kelayakan SPM dan anda merancang untuk mengikuti ijazah sarjana muda, anda mungkin memerlukan kelayakan pra-U untuk mendapatkan kemasukan ke universiti atau kolej. Jadi, apakah program pra-U yang patut anda pilih?


Tingkatan enam (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia)

Tingkatan enam menyediakan pelajar untuk peperiksaan umum yang membawa kepada penganugerahan sijil sekolah tinggi iaitu Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Kelayakan ini bersamaan dengan sijil GCE A Level dan dianugerahkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.

Program STPM menawarkan dua aliran - Sains dan Seni dan dijalankan selama satu setengah tahun. Pelajar boleh mendaftar untuk peperiksaan dengan minimum satu mata pelajaran dan maksimum lima mata pelajaran (termasuk Pengajian Umum). Terdapat hanya satu pengambilan setahun iaitu pada bulan Mei. Selain daripada mata pelajaran sains dan matematik yang dijalankan dalam Bahasa Inggeris, bahasa pengantar untuk subjek lain adalah dalam Bahasa Melayu. Subjek yang ditawarkan dikategorikan sebagai bahasa dan kesusasteraan; sains sosial dan agama serta sains dan matematik.

Pada tahun 2012, MOE memperkenalkan sistem penilaian modular berdasarkan tiga semester di mana pelajar dinilai pada akhir setiap semester. Penilaian ini termasuk kursus dan projek berasaskan sekolah. Selain daripada universiti tempatan, kelayakan STPM diterima oleh universiti di seluruh dunia sebagai kelayakan kemasukan ke untuk program ijazah.

Kelebihan:

  • Kelayakan ini diiktiraf oleh MOE sebagai syarat kemasukan minimum untuk program ijazah di universiti awam.
  • Menjangkau dan mengambil masa 3 semester (18 bulan) untuk disiapkan.
  • Kelayakan ini diterima oleh universiti awam dan swasta, serta universiti di luar negara.
  • Sistem penilaian modular dapat meringankan tekanan pelajar daripada meduduki hanya satu peperiksaan pada akhir program.

Program STPM menawarkan dua aliran - Sains dan Seni. Pelajar boleh mendaftar untuk peperiksaan dengan minimum satu mata pelajaran dan maksimum lima mata pelajaran (termasuk Pengajian Umum).

Bahasa dan Sastera Pengajian Am (wajib)
Bahasa Melayu
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Arab
Kesusasteraan dalam bahasa Inggeris
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Sains Sosial dan Agama Syariah (Undang-undang Islam)
Usuluddin (Pengajian Islam)
Sejarah
Geografi
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
Perakaunan
Sains dan Matematik Matematik M (Pengurusan) - Tidak boleh diambil dengan Matematik T.
Matematik T (Teknologi) -Tidak boleh diambil dengan Matematik M.
Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT)
Fizik
Kimia
Biologi
Sains Sukan

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program pra-universiti?


Looking for the English Version?

Source:

You May Also Be Interested In...


Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会