Scholarships

Yayasan Tenaga Nasional Pinjaman Boleh Ubah UNITEN Peringkat Diploma 2018

Sponsored by: Yayasan Tenaga Nasional (TNB)
Deadline30 Mac 2018
Organisation TypePrivate Sector / Organisation
Fund TypeLoans
Study Local or Abroad?Local

Calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah dipelawa untuk memohon biasiswa dan pinjaman boleh ubah Yayasan Tenaga Nasional (YTN) bagi mengikuti pengajian dalam bidang-bidang tertentu di UNITEN, Universiti Awam dan Universiti Terkemuka Luar Negara mengikut iklan yang dikeluarkan.

Syarat & Kelayakan Akademik

Bidang Kejuruteraan

Kursus :

 • Elektrik Kuasa
 • Awam
 • Mekanikal

Lulus SPM termasuk Bahasa Melayu dengan memperolehi agregate tidak melebihi 25 unit*( <25 unit )  dalam kombinasi  lima (5) subjek seperti berikut :

 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Bahasa Inggeris

atau

Lulus Sijil dengan memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 2.80 (PNGK > 2.80) dalam bidang yang berkaitan.

Bidang Bukan Kejuruteraan

 • Perakaunan
 • Kewangan
 • Bisnes
 • Sains Komputer

Lulus SPM termasuk Bahasa Melayu dengan memperolehi agregate tidak melebihi 25 unit*( <25 unit )  dalam kombinasi  lima (5) subjek seperti berikut :

 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains / Fizik / Matematik Tambahan / Kimia / Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi Asas / Sejarah / Geografi

atau

pilih salah satu yang terbaik daripada subjek-subjek berikut:-

Pendidikan Moral / Pengetahuan Agama Islam / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) / Tasawwur Islam / Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah.

atau

Lulus Sijil dengan memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 2.80 (PNGK > 2.80) dalam bidang yang berkaitan.

*Cara Pengiraan Aggregate: ( A+ = 0, A=1, A- =2, B+=3, B=4, C+=5, C=6, D=7, E=8, G=9 )

 

Syarat Tambahan Permohonan

 • Berumur tidak melebihi 23 tahun pada 1/1/2018
 • Permohonan ini layak untuk Anak Anggota Kerja TNB dan Anak-anak Syarikatnya sahaja.
 • Manakala pelajar yang sedia ada di UNITEN mestilah mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 (PNGK > 2.50) berdasarkan keputusan peperiksaan terkini (Semester 2, 2017/2018).
 • Mendapat tempat di UNITEN.
 • Penajaan adalah dihadkan kepada dua (2) orang tanggungan dari satu keluarga pada sesuatu masa, iaitu seorang di UNITEN dan seorang lagi di IPTA.
 • Bekas pelajar tajaan YTN yang pernah ditamatkan penajaan Pinjaman Boleh Ubah adalah tidak layak memohon.

Penghataran Dokumen

 • Hanya calon yang telah disenarai pendek sahaja perlu menghantar dokumen sokongan. Pelajar baharu yang disenarai pendek diwajibkan menghantar salinan surat tawaran Universiti dan resit BMK bersama dengan dokumen sokongan yang lain.
 • Semua dokumen sokongan perlu disahkan dan hendaklah dimajukan ke alamat berikut:-

  Pengarah
  Yayasan Tenaga Nasional
  Peti Surat 70
  Pejabat Pos Bandar Baru Bangi
  43650 Bandar Baru Bangi
  Selangor Darul Ehsan

Nilai Bantuan Pinjaman Boleh Ubah

Jenis Pinjaman Nilai Bantuan Pinjaman
Anak Anggota Kerja TNB  dan Anak-anak Syarikatnya sahaja yang layak memohon Yuran Pengajian + Elaun Sara Hidup (RM 6,000 setahun)
+ Elaun Buku (RM 600 setahun)

Tarikh-Tarikh Penting

 • Tarikh buka permohonan adalah mulai 15 - 30 Mac 2018
 • Tarikh semakan nama calon yang disenarai pendek bermula pada 4 April 2018
 • Tarikh penghantaran dokumen sokongan adalah mulai 4 April - 16 April 2018

Lain-Lain

 • Bilangan pinjaman boleh ubah yang ditawarkan adalah TERHAD.
 • Permohonan yang tidak lengkap dan tidak tepat atau lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
 • Permohonan yang tidak mendapat apa –apa maklumat selepas tiga (3) bulan dianggap tidak berjaya. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan.
 • Penajaan berkuatkuasa mulai Semester 1, 2018/2019 bagi yang berjaya.

Pertanyaan

Sebarang bantuan atau pertanyaan sila hubungi YTN di talian am 03-89247500 atau pegawai berikut:

Pengambilan

 • En. Mohd Nasir Ali (samb : 7511)
 • En. Khairil Anuar Mohamad (samb : 7531)
 • Cik Fatimah Mustafa (samb : 7539)
 • En. Mohamad Syahir (samb : 7529)

Teknikal / Sistem

 • Encik Muhamad Ros Azmir (samb : 7523)
 • Pn Noor Marhammah Wahab (samb : 7543)

Layari http://ytn.tnb.com.my/sam/ untuk membuat permohonan.


Source: http://ytn.tnb.com.my/sam/iklanunitenpbudiploma.php

Back to Scholarships Page

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会