StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Putra Malaysia (UPM) Logo

Bachelor of Communication (Hons)

Offered by: Universiti Putra Malaysia (UPM)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration7 Sem
Part Time/Full TimeExecutive Programme/Fulltime
Fees550/Sem
FacultyFaculty of Modern Language & Communication
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyCommunication & Broadcasting
Stream RequirementsArts/Science Stream
Course Description

 

Program Bacelor Komunikasi menawarkan empat (4) bidang pengkhususan, iaitu :

 
 • - Kewartawanan
  - Penyiaran
  - Komunikasi Kemanusiaan
  - Komunikasi Korporat

Kurikulum program Bacelor Komunikasi telah digubal dengan berdasarkan, konsep "Broad-based" dan bersifat holistik untuk menjanakan individu yang seimbang, dan mempunyai keterampilan yang perkasa dalam bidang komunikasi, di samping berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai disiplin ilmu.

Skop program ini berdasarkan pendekatan bersepadu. Melalui pendekatan ini, pelajar akan mengikuti tiga kategori kursus, iaitu kursus universiti, kursus fakulti, dan kursus elektif Pada semester pertama, pelajar diberi pendidikan umum sebagai asas dan latar belakang untuk memahami kursus seterusnya. Bermula pada semester kedua, pelajar akan mengkhusus dalam bidang yang dipilihnya.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Bagi Calon Lepasan STPM

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM)/ setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia kertas Julai: DAN
 • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang – kurangnya :-

Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain. DAN

 • Mendapat sekurang – kurangnya Tahap 1 (Band1) dalam Malaysia University Englsh Test (MUET).

 Bagi Calon Lepasan Matrikulasi / Asasi

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia kertas Julai. DAN
 • Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM / Asasi Sains Pertanian UPM dengan mendapat sekuarng – kurangnya PNGK 2.00 ; DAN
 • Mendapat sekurang – kurangnya tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET).

 

Bagi Calon Lepasan Diploma / setaraf

 

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran bahasa Melayu / Bahasa Malaysia kertas Julai; DAN 
 • Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA; ATAU
 • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia ( STPM) tahun 2008 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang – kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang – kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain; ATAU
 • Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2008 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang – kurangnya PNGK 2.00 DAN
 • Mendapat sekurang – kurangnya tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET).

 

Bagi Calon Lepasan SPM/ Setaraf

 • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/  setaraf dengan mendapat sekurang – kurangnya LIMA (5) kepujian ( Gred C) termasuk Bahasa Melayu.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会