Career Guide

Bahasa

by StudyMalaysia.com on September 15, 2023

Mengenai struktur dan penggunaan bahasa dan kesusasteraan bagi sesuatu masa dan kawasan geografi tertentu. Kajian linguistik dan kesusasteraan adalah sebahagian daripada jurusan kemanusiaan.

Bidang kajian ini memupuk pemahaman mengenai sifat, struktur, bunyi dan bentuk bahasa, perkembangan dan perubahan dalam gaya sastera, bahasa dan kesusasteraan dalam konteks sosial dan budaya.

Melibatkan kebolehan dalam memahami, bercakap, membaca dan menulis dalam bahasa asing dan menganalisis karya-karya sastera dalam konteks sosial dan budaya secara kritis.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • pengajian bahasa kedua, bahasa asing, terjemahan, kesusasteraan dan linguistik.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-languages

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会