Career Guide

Pendidikan

by StudyMalaysia.com on September 15, 2023

Mengenai proses pengajaran dan pembelajaran serta pelaksanaannya dalam mendidik pelajar.

Membangunkan tenaga pengajar supaya mereka memahami: falsafah dan teori pendidikan dan peranannya dalam masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, strategi mengajar dan proses pendidikan.

Belajar merancang, melaksana dan menilai program kurikulum dan program pembelajaran serta menilai dan membuat laporan pencapaian pelajar.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • sains pendidikan, latihan guru (sekolah rendah/menengah/khas) dan pendidikan awal kanak-kanak.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-education

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会