Career Guide

Pengkomputeran

by StudyMalaysia.com on September 15, 2023

Mengenai pendekatan pengkomputeran dalam sains dan kejuruteraan.

Penggunaan aplikasi pemprosesan informasi dalam aliran informasi, pengumpulan data, reka bentuk dan spesifikasi sistem informasi serta reka bentuk antara muka pengguna.

Memahami bahasa komputer dan teori asas perkomputeran, mengembangkan keupayaan untuk menganalisis, mereka bentuk dan mengurus sistem informasi serta memahami impak sosiologi teknologi informasi.

Mereka bentuk, membangun dan membina sistem perkakasan dan perisian. Ini termasuk memproses, menyusun dan menguruskan pelbagai jenis maklumat, melakukan penyelidikan saintifik melalui komputer, menjadikan sistem komputer pintar, mencipta dan menggunakan media komunikasi dan hiburan.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • penggunaan perisian komputer, sains komputer, teknologi informasi, kejuruteraan perisian dan sistem maklumat.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-computing-and-it

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会