Career Guide

Perakaunan dan Kewangan

by StudyMalaysia.com on September 11, 2023

Mengenai pengajian maklumat kewangan, aktiviti kewangan dan perkhidmatan yang melibatkan pentadbiran aset perniagaan.

Perakaunan:

  • pengajian berkenaan dengan mengendali, membuat audit dan membuat rekod transaksi kewangan.
  • memahami tentang prinsip dan proses perakaunan yang diperlukan untuk mengatur, menyelenggara, menganalisis dan menilai rekod kewangan korporat dan peribadi.

Kewangan:

  • berkaitan dengan merancang, mentadbir, mengatur dan mengawal aktiviti dan memberi perkhidmatan kewangan kepada organisasi, institusi dan individu melalui teori dan amalan bagi perancangan kewangan dan pelaburan, sistem kewangan dan pasaran serta prinsip-prinsip insurans.

Beberapa disiplin pembelajaran: perakaunan, percukaian, kewangan, pelaburan dan pembrokeran Saham.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-accounting-and-finance/

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会