Career Guide

Pertanian, Perhutanan, Perikanan dan Veterinar

by StudyMalaysia.com on September 15, 2023

Mengenai kajian pertanian, perhutanan dan perikanan.

Melibatkan kajian teori dan amalan untuk memperkembang, mengumpul, menghasil semula serta menjaga tumbuh-tumbuhan dan haiwan, termasuk pembiakan dan pemprosesan ikan dan sumber akuatik lain yang boleh dimakan.

Pembelajaran tentang cara melindungi alam sekitar dan sumber ekonomi.

Memupuk pemahaman tentang genetik haiwan dan teknik pembiakan, teori dan amalan untuk pertanian, pengurusan hutan lestari, pengurusan perikanan dan penjagaan haiwan.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • sains pertanian, pengeluaran tanaman dan ternakan, hortikultur, sains perhutanan, teknik menghasilkan hutan, sains perikanan, akuakultur, perubatan veterinar dan penjagaan haiwan.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-agriculture-forestry-fisheries-and-veterinary

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会