Career Guide

Teknik Audio-Visual dan Pengeluaran Media

by StudyMalaysia.com on September 15, 2023

Berkaitan dengan teknik dan kemahiran untuk memproduksikan radio, TV, filem, video, muzik rekod dan juga operasi produksi elektronik yang merangkumi kamera, pencahayaan dan bunyi, pengurusan pengeluaran, produksi radio/televisyen dan kerja lepasan, reka bentuk produksi dan pengurusan teknikal.

Melibatkan reka bentuk dan penciptaan grafik seni, ilustrasi dan animasi menggunakan platform multimedia serta pengeluaran buku dan akhbar.

Termasuk kaedah pembiakan warna, fotografi dan grafik komputer, pembelajaran menggabungkan gambar, perkataan dan hiasan bagi penerbitan buku, majalah, poster, iklan dan media lain.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • grafik komputer, pengeluaran permainan komputer, pengeluaran multimedia, radio dan TV, filem dan video, rakaman muzik rekod, fotografi dan teknologi percetakan dan penerbitan.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-audio-visual-techniques-and-media-production

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会