Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor Science (Nautical Science and Maritime Transportation)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees980/sem
FacultySchool of Ocean Engineering
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyTransport Services
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Merupakan bidang yang menumpukan kepada kemahiran pelayaran dan perkapalan, pengendalian perkapalan dan pengangkutan marin. Bidang sains nautika merupakan bidang yang menumpukan pengajian kepada tumpuan kursus meliputi Ilmu Perkapalan dan Sains Pelayaran, Sistem Navigasi Elektronik, Elektronik dan Komunikasi Maritim, Marin Salvage, Penderiaan Jauh, Navigasi Maritim dan Operasi Kargo Marin/Sistem Kontena.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan Diploma/Setaraf, mendapat sekurang-kurangnya PNGK/CGPA 3.00.

 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:-

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mana-mana SATU (1) mata pelajaran berikut:

 • Physics / Engineering Physics
 • Mathematics / Mathematics T / Further Mathematics T / Engineering Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

dan

Tidak rabun / buta warna

Tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan

Career Prospects

 

 • Pegawai Pembangunan Sumber Manusia
 • Pemasaran dan Keusahawanan
 • Watchkeeping Officer
 • Pegawai Navigasi Pelayaran
 • Pegawai Laut
 • Leftenan Maritim
 • Pegawai Pelabuhan

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses