Course Details
University of Malaya (UM) Logo

Bachelor of Property

Offered by: University of Malaya (UM)
Course Duration7 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyBusiness Management & Administration
Stream RequirementsArts/Science Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

 

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN


STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

 

DAN


MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

 

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam 2 mata pelajaran berikut:

  • Mathematics (T) atau Mathematics (M) atau Physics atau Ekonomi atau Perakaunan; dan
  • Satu (1) mata pelajaran lain termasuk mata pelajaran diatas; 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam empat (4) mata pelajaran termasuk Mathematics.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.

dan

Tidak mempunyai masalah penglihatan (buta kedua-dua belah mata) dan buta warna

Tempoh Program Pengajian : 7 Semester Biasa dan 1 Semester Khas

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会