StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Logo

Foundation in Science

Offered by: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Course Duration2 Sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyPre-University/Foundation Studies
Field of StudyPre-University Programme / University Foundation Studies
Stream RequirementsScience Stream
Entry Requirements

SYARAT AM

Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya LIMA(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM.

SYARAT KHAS

Mendapat kepujian Bahasa Melayu (Gred C) dalam SPM

DAN

Empat (4) kepujian (Gred C) dan satu (1) Lulus Bersyarat
(Gred D) daripada mata pelajaran berikut:

 1. a) Bahasa Inggeris
  b) Matematik
  c) Matematik Tambahan
  d) Fizik
  e) Kimia
  f) Biologi
  g) Pertanian / Sains Pertanian
  h) Sains / Sains Tambahan
  i) Geografi
  j) Reka Cipta
  k) Asas Kelestarian
  l) Sains Komputer

DAN 

Calon tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal / anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali 

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会