Course Details
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Logo

Bachelor of Business (Engineering Entrepreneurship) (Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration6 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees650/Sem
Fees (International Student)5538.60/Sem
FacultySchool of Business Innovation & Technopreneurship
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyBusiness Management & Administration
Stream RequirementsArts/Science Stream
Additional NotesUPU Code (for reference): PS36
Course Description

This program could become technopreneurs It offers courses related to Business and Entrepreneurship, and at the same time it exposes the students to the basic skills of Engineering. The program was developed for those interested in the field of entrepreneurship as well as a desire to market the products produced by the , and technology. This program aims to produce graduates who are well-balanced in terms of technical knowledge as well as entrepreneurship. They are trained to be independent and competitive.

Entry Requirements

Calon Lepasan Diploma/Setaraf 

Program Pengajian/Kod/Tempoh Pengajian   Kelayakan Minimum Diploma
Keusahawanan Kejuruteraan
RP52
(6 Semester)
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Kelayakan DiplomaMemiliki Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau institusi-institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon.Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 di peringkatDiploma.Pengecualian daripada beberapa mata pelajaran yang berkaitan boleh diberi tertakluk kepada keputusan peperiksaan yang diperolehi di peringkat diploma.(Calon perlu sertakan salinan transkrip akademik dari semester satu hingga semester akhir semasa menghantar permohonan ke UniMAP).

 

Kelulusan pada peringkat Sijil TIDAK akan dipertimbangkan.

Kelayakan STPM/Matrikulasi KPM/PASUM/Asasi Uitm/ (Tahun 2009 atau sebelumnya)

(Dalam aliran sains, aliran teknikal, aliran perakaunan atau aliran sastera):

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalammana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:

Aliran Sains / Aliran Teknikal:

Mathematics / Mathematics T / Further Mathematics T / Engineering Mathematics / Physics / Engineering Physics / Chemistry / Engineering Chemistry / Biology / Computer Science / Information Technology / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal  / Computing 

atau

Aliran Perakaunan / Aliran Sastera:

Mathematics / Mathematics S / Ekonomi / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Pengajian Perniagaan / Computer Science / Information Technology / Computing

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf di dalam mata pelajaran berikut:

1.      Bahasa Inggeris

dan

1.      Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

Fizik / Kimia / Biologi / Matematik / Matematik Tambahan

Dan

Calon tidak cacat anggota.

 

Calon Lepasan Matrikulasi

Program Pengajian/Kod/Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM
Keusahawanan Kejuruteraan
RP52
(6 Semester) 
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Lulus Sijil Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM/setaraf (dalam aliran sains, aliran teknikal atau aliran perakaunan) dengan mendapat:Sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:Aliran Sains/Aliran Teknikal:Mathematics / Engineering Mathematics / Physics / Engineering Physics / Chemistry / Engineering Chemistry / Biology / Computer Science / Information Technology / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikalatau

 

Aliran Perakaunan:

Mathematics / Ekonomi / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Computer Science / Information Technology

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf di dalam mata pelajaran berikut:

1.      Bahasa Inggeris

dan

1.      Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

Fizik / Kimia / Biologi / Matematik / Matematik Tambahan
Dan

Calon tidak cacat anggota.

 

Lepasan STPM  

Program Pengajian/Kod/Tempoh Pengajian   Kelayakan Minimum STPM
Keusahawanan Kejuruteraan
RP52 
(6 Semester)
 Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)/setarafdengan mendapat:Sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:Mathematics T / Further Mathematics T /
Mathematics S / Physics / Chemistry / Biology / Pengajian Perniagaan / Ekonomi / Perakaunan / Computing

 

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf di dalam mata pelajaran berikut:

1.      Bahasa Inggeris

dan

1.      Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

Fizik / Kimia / Biologi / Matematik / Matematik
Tambahan

Dan

Calon tidak cacat anggota.

 

 

 

 

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会