Course Details
Islamic Science University of Malaysia (USIM) Logo

Tamhidi (Foundation Studies) for Medicine, Dentistry and Science

Offered by: Islamic Science University of Malaysia (USIM)
Course Duration2 Sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyPre-University/Foundation Studies
Field of StudyPre-University Programme / University Foundation Studies
Entry Requirements

SYARAT AM

 

Asasi / Matrikulasi
Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya LIMA(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM.

SYARAT KHAS

 

 1. Memperoleh sekurang-kurangnya kepujian (Gred C)dalam mata pelajaran berikut:
 • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-Arabiah al-Mu'asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa Al-Balaghah
 1. Memperoleh sekurang-kurangnya Gred B dalam MANA-MANA DUA (2)mata pelajaran berikut:
 • Pendidikan Islam / Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Tasawwur Islam / Usul al-Din / Al-Syariah / Hifz Al Quran / Maharat al-Quran / Turath Dirasat Islamiah / Turath Al-Quran dan Al-Sunnah / Manahij Al-Ulum Al-Islamiah
 1. Memperoleh sekurang-kurangnya Gred Bdalam mata pelajaran berikut:
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Mathematics
 • Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris

4. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会