Course Details
Universiti Sains Malaysia (USM) Logo

Bachelor of Science (Chemistry) (Hons)

Offered by: Universiti Sains Malaysia (USM)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sems
Part Time/Full TimeFull Time
Fees620/Sem
Fees (International Student)USD3056/Year
FacultyPure Sciences - School of Chemistry Sciences
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Additional NotesUPU Code (for reference): SS28
Course Description

Kimia Tulen ialah bidang Kimia yang menghasilkan graduan dengan pengetahuan Kimia yang luas, seimbang antara pengetuan teori dan praktikalnya. Program ini menawarkan bidang kerjaya yang pelbagai daripada pembangunan penyelidikan sehinggalah kawalan kualiti, pengetahuan teknikal, penglibatan dalam sektor penjualan serta pemasaran dan sektor pembuatan serta pemprosesan.

Entry Requirements

STPM

 

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00 ) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut :

? Pengajian Am

? Chemistry

? Biology / Physics

? Mathematics T / Further Mathematics

 

MATRIKULASI/ASASI

 

Lulus Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

? Chemistry

? Mathematics

? Physics / Biology

 

Minimum Diploma / Setaraf – IB, AUSMAT, A Level dan lain-lain

 

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan kursus yang dipohon;

 

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00.

ATAU

Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya dan diperakukan oleh Senat Universiti.

ATAU

Bagi calon lepasan STPM tahun 2015 atau sebelumnya:

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

? Pengajian Am

? Chemistry

? Biology / Physics

? Mathematics T / Further Mathematics T

ATAU

 

Bagi calon lepasan Matrikulasi / Asasi tahun 2015 atau sebelumnya:

Lulus Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

? Chemistry

? Mathematics

? Physics / Biology

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会