StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Sains Malaysia (USM) Logo

Bachelor of Applied Science (Chemistry Analysis)(Hons)

Offered by: Universiti Sains Malaysia (USM)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees660/Sem
Fees (International Student)USD3056/Year
FacultyPure Sciences - School of Chemistry Sciences
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Kimia Analisis adalah merupakan bidang Kimia yang menghasilkan graduan yang bukan sahaja mantap daripada segi pengetahuan kimianya tetapi juga dilengkapi dengan sifat yang membolehkan mereka mengadaptasi keadaan persekitaran kerja yang dinamik dan perkembangan yang cepat, mempunyai kemahiran yang tinggi, perilaku yang baik dan mempunyai amalan kerja yang baik yang sepadan dengan keperluan sektor awam dan industri. Program ini juga dapat membuatkan pemikiran graduan berubah dari masa ke semasa untuk menyesuaikan dengan keadaan persekitaran yang tidak dijangka pada masa hadapan.

Entry Requirements

STPM

 

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00 ) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut :

? Pengajian Am

? Chemistry

? Biology / Physics

? Mathematics T / Further Mathematics

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Physics pada peringkat STPM.

 

MATRIKULASI/ASASI

 

Lulus Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

? Chemistry

? Mathematics

DAN

Mendapat sekurang-kurannya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Physics pada peringkat Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UITM

 

Minimum Diploma / Setaraf – IB, AUSMAT, A Level dan lain-lain

 

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan kursus yang dipohon;

 

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00.

ATAU

Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya dan diperakukan oleh Senat Universiti.

ATAU

Bagi calon lepasan STPM tahun 2015 atau sebelumnya:

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

? Pengajian Am

? Chemistry

? Biology / Physics

? Mathematics T / Further Mathematics T

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP: 2.00) dalam mata pelajaran Physics pada peringkat STPM.

ATAU

 

Bagi calon lepasan Matrikulasi / Asasi tahun 2015 atau sebelumnya:

Lulus Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

? Chemistry

? Mathematics

? Physics / Biology

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Physics pada peringkat Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会