Course Details
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Logo

Bachelor of Real Estate Management (Hons)

Offered by: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees700/sem
Fees (International Student)USD7635/Course
FacultyFaculty of Technology Management and Business
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyBusiness Management & Administration
Stream RequirementsArts Stream
Mode of StudyBy Coursework
Entry Requirements
Kategori Sains
Lepasan STPM

 

Kelayakan Minimum

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.
dan
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:
 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;
  dan
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics M/ Mathematics T/ Further Mathematics / Ekonomi/ Pengajian Perniagaan/ Perakaunan/Geografi

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Bahasa Inggeris 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET)

dan

Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

 

Kategori Sastera
Lepasan STPM

 

Kelayakan Minimum

SYARAT AM UNIVERSITI

 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

dan
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnyaPNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:
 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;
  dan
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics M/ Mathematics T/ Further Mathematics / Ekonomi/ Pengajian Perniagaan/ Perakaunan/Geografi

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Bahasa Inggeris

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET)

dan

 Calon tidak rabun dan tidak cacat anggota (buta/pekak/lumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja amali.

Career Prospects

Graduan mempunyai peluang yang luas dalam bidang penilaian harta tanah terutamanya sebagai eksekutif penilaian di firma-firma swasta di luar dan di dalam negara dan juga sebagai pegawai penilai di sektor kerajaan yang berkaitan seperti di Jabatan Penilaian dan Pentaksiran Harta (JPPH), Institut Penilaian Negara (INSPEN) dan juga Pihak Berkuasa Tempatan di seluruh negara. Graduan yang berminat dengan bidang penyelidikan sentiasa mempunyai peluang untuk meneruskan kerjaya di bawah bidang berkenaan yang berkaitan dengan pelbagai sektor harta tanah sebagai pegawai penyelidik badan kerajaan terutamanya di National Property Information Centre (NAPIC). Namun, graduan juga boleh berkhidmat dengan mana-mana institusi yang menjalankan penyelidikan sains sosial.Graduan yang meminati bidang perniagaan boleh mencari peluang perniagaan sebagai usaha menjana peluang pekerjaan kepada graduan yang lain. Akhir sekali graduan yang mahu menceburkan diri dalam bidang pengajaran boleh menjawat jawatan tutor di institusi pengajian tinggi dan juga layak untuk menyambung pengajian di peringkat pasca-ijazah sama ada di dalam atau di luar negara sekiranya memiliki keputusan akademik yang cemerlang.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会