Course Details
Universiti Utara Malaysia (UUM) Logo

Bachelor of Applied History (Hons)

Offered by: Universiti Utara Malaysia (UUM)
Course Duration7 sem
Part Time/Full TimeFull-time
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyHumanities
Entry Requirements

SYARAT AM

 

 

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;
 
DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan 

SYARAT KHAS

 

1.   Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat STPM

2.   Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B/4B) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

  • Sejarah 

3.   Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET)                                                           

      ATAU

      Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)  

      dan

      Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

  • Bahasa Inggeris

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会