Career Guide

Kemanusiaan

by StudyMalaysia.com on September 15, 2023

Merupakan pengajian sejarah, falsafah dan agama. Pengajian bidang agama menggambarkan, membandingkan, menafsirkan dan menerangkan agama dan kerohanian manusia serta kepercayaan.

Falsafah menggunakan logik dan alasan untuk menganalisis cara manusia mengalami kehidupan dan melihat dunia.

Sejarah adalah kajian mengenai rekod pengalaman manusia yang lalu dan memahami bagaimana pengalaman ini berubah atau tetap kekal dari semasa ke semasa.

Pemahaman teologi, metafizik, etika dan kerohanian berhubung dengan pemahaman dan amalan agama, persepsi tentang kebenaran, sifat dan realiti.

Merangkumi kajian tentang tingkah laku manusia masa lalu dan sekarang, cara berinteraksi dan organisasi sosial mereka, proses dan sistem sosial serta budaya, sejarah dan juga hubungannya dengan keadaan masyarakat sekarang.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • arkeologi, keagamaan, teologi, sejarah, falsafah dan etika.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-humanities

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会