Career Guide

Perlindungan Alam Sekitar dan Pemuliharaan

by StudyMalaysia.com on September 15, 2023

Fokus kepada penyelesaian masalah yang terhasil daripada interaksi antara manusia dan sistem alam sekitar, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pemuliharaan, pencemaran, kehilangan biodiversiti, kemerosotan tanah dan dasar alam sekitar.

Kajian pengurusan sumber alam sekitar yang mampan untuk mengimbangi penggunaan dan nilai untuk generasi semasa dan yang akan datang.

Banyak kerjaya dalam industri ini dianggap sebagai kerjaya hijau kerana terlibat dalam memelihara atau melindungi sumber alam sekitar kita.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • perlindungan alam sekitar, pengajian alam sekitar, kejuruteraan alam sekitar, kesihatan persekitaran, pengurusan sisa, sains alam sekitar, pemuliharaan alam semula jadi, perlindungan dan pengurusan hidupan liar.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-environmental-protection

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会